15 askelmaa tehokkaan tiimin rakentamiseen

Useimpien johtajien ”märkä työuni” on haave ryhmästä lahjakkaita ihmisiä, jotka tekisivät työtä yhdessä niin hyvin, että he saisivat yhteistyötä tehden aikaan uskomattomia työtuloksia. Periaatteessa ihmisten yhdistäminen ehkä tuntuu helpolta, mutta todellisuus usein on aivan toista. Näin tämä unelma monesti jääkin pelkän haaveen tasolle, sillä käytännössä on hyvin vaikeaa saada joukkoa ainutkertaisia persoonallisuuksia, joilla kaikilla on… Lue lisää 15 askelmaa tehokkaan tiimin rakentamiseen

14 takuuvarmaa keinoa tuhota hyvä ja tehokas tiimi!

Nigerialainen kirjailija ja kouluttaja Ifeanyi Enoch Onuoha on joskus sanonut mainiosti: ”Teamwork is the secret that makes common people achieve uncommon results”. Tässä ajatuksessa on paljon perää, sillä yksittäinen ihminen ei usein kykene saavuttamaan paljoakaan, mutta kun työtä tehdään yhdessä muiden kanssa, tulokset voivat olla huomattavasti parempia. Jotta hyvä joukkue olisi mahdollista rakentaa, on tiimiin… Lue lisää 14 takuuvarmaa keinoa tuhota hyvä ja tehokas tiimi!

Matka yhteisöohjautuvuuteen voi olla pitkä ja haastava, mutta samalla myös antoisa kokemus

Itseohjautuvuus on tämän ajan trendikkäimpiä asioita työelämässä myös meillä Suomessa. Lukuisat organisaatiot niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla vannovat sen nimeen. Yleisesti tarkasteltuna itseohjautuvuudella tarkoitetaan lyhyesti määriteltynä ihmisen kykyä toimia itsenäisesti ilman ulkopuolisen ohjauksen ja kontrollin tarvetta. Käytännössä tämä määritelmä tarkoittaa siis yksilön kykyä johtaa itse itseään. Itseohjautuvuuden yhteydessä meillä paljon puhutaan myös yhteisöohjautuvuudesta. Tällä taas… Lue lisää Matka yhteisöohjautuvuuteen voi olla pitkä ja haastava, mutta samalla myös antoisa kokemus

Jaettu johtajuus haastaa perinteiset johtajuusmallit

Kun elimme vielä viime vuosisadan loppupuolella ”savupiipputeollisuuden” kultakauden loppuhönkäisyjä, sen aikaisissa johtamisteorioissa vedettiin vielä selkeät rajat johtajien ja heidän johdettaviensa välille. Lukuisissa johtamismalleissa painotettiin erityisesti johtajan asemaa ja roolia. Näissä malleissa johtajuutta pohdittiin nimenomaan johtajan persoonan ja hänen ominaisuuksiensa kautta. Esimerkkeinä tämänaikaisista johtamismalleista, joista yhä vieläkin paljon keskustellaan, mainittakoon karismaattinen, transformationaalinen (uudistava) ja transaktionaalinen (tehtäviä… Lue lisää Jaettu johtajuus haastaa perinteiset johtajuusmallit

Tiimien itseohjautuvuus ei toteudu nappia painamalla!

Monissa organisaatioissa, niin julkisella sektorilla kuin myös yksityisissä yrityksissä, suosittuna trendinä tällä hetkellä on keskustella ja suunnitella siirtymistä itseohjautuviin tiimeihin. Joissakin organisaatioissa mennään jopa vielä pidemmälle vannomalla jopa Lean -filosofian nimiin. Nämä käsitteet tuntuvat olevan etenkin organisaatioiden HR -johdon huulilla jatkuvasti ja voin hyvin kuvitella monien HR-johtajien näkevän ruusuisia päiväunia omista organisaatioistaan itseohjautuvuuden tyyssijoina. No,… Lue lisää Tiimien itseohjautuvuus ei toteudu nappia painamalla!

Tiimityön dilemma – miksi tiimityön onnistuminen edellyttää hyvää johtamista?

Tiimityöstä keskusteltaessa usein keskitytään muutamaan keskeiseen tiimitoiminnan perusasiaan, kuten esimerkiksi tehokkaaseen viestintään, yhteisiin tavoitteisiin, keskinäiseen luottamukseen sekä kykyyn ja haluun ratkaista ongelmia. Tietenkin näitä asioita voidaan pitää erittäin tärkeinä asioina vahvojen tiimien luomisessa, mutta jostain syystä tehokkaasta tiimitoiminnasta puhuttaessa usein tuntuu liiankin helposti unohtuvan vahvan ja tehokkaan johtamisen merkitys. ”Tehokkaimmat tiimit syntyvät usein spontaanisti silloin,… Lue lisää Tiimityön dilemma – miksi tiimityön onnistuminen edellyttää hyvää johtamista?

Tuunaa tiimisi tunneälyä kehittämällä huippukuntoon!

Tunneäly on viime vuosien aikana noussut yhä merkittävämmäksi työelämässä vaadittavista taidoista. Tai jotenkin tässä on ehkä turhaa korostaa sanaa ”noussut”, sillä kyllähän tunneälyä on ennenkin vaadittu työelämässä, mutta ehkä viime vuosien aikana se on vähitellen kohonnut tunnustetuksi työelämätaidoksi. Sitä paitsi tunneälyn asema korostuu tulevaisuuden työelämässä yhä enemmän tekoälyn ja robotiikan kehittyessä huimaa tahtia. Itse käyn… Lue lisää Tuunaa tiimisi tunneälyä kehittämällä huippukuntoon!

Itseohjautuva organisaatio – johtajuuden loppu vai sen uusi tuleminen?

Modernit organisaatiot jo nyt, mutta etenkin tulevaisuudessa kohtaavat suuria haasteita toimiessaan globaalisessa, nopeatahtisessa sekä korkean teknologian informaatioyhteiskunnassa. Tehokkuutta, innovatiivisuutta ja nopeutta tavoitellessaan organisaatioiden on jatkuvasti parannettava toimintaansa kehittämällä rakenteitaan ja johtamisjärjestelmiään. Yksi tärkeä osoitus tästä on se, että monet organisaatiot kehittävät toimintaansa muodostamalla hajautettuja, orgaanisia organisaatiorakenteita, joissa työskenteleviä ihmisiä rohkaistaan ottamaan suurempaa vastuuta sekä työtehtävistään… Lue lisää Itseohjautuva organisaatio – johtajuuden loppu vai sen uusi tuleminen?

Virtuaalitiimi – digiajan haaste työyhteisöille ja johtamiselle

Organisaatiot ja niiden toimintaympäristöt muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Työelämä kehittyy nopeaa tahtia mm. digitalisaation ja etätyön lisääntyessä. Samoin työntekijöiden suhtautuminen työhön, johtamiseen ja työn sisältöön muuttuvat etenkin Y- (1980 – 95-syntyneet) ja Z- (1996- syntyneet) sukupolvien siirtyessä, ja osin jo siirryttyä, työelämään. Lisäksi myös yritykset kansainvälistyvät kiihtyvällä tahdilla ja suuret asiakashankkeet hoidetaan yhä enenevässä määrin… Lue lisää Virtuaalitiimi – digiajan haaste työyhteisöille ja johtamiselle

Tiimityö ja ryhmätyö – mitä niillä oikein tarkoitetaan?

Jo 1990-luvulla, ”Suuren Tiimibuumin” aikaan, keskusteltiin paljon käsitteistä ”tiimi” ja ”työryhmä”. Eli mitä eroja ja mitä yhtäläisyyksiä niillä oikein oli. Itsekin muistan tiimivalmentajana kirjoittaneeni muutaman artikkelin asiasta ja olleeni monissa seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa puhumassa asiasta. Vielä nykyäänkin monet esimiehet ja työntekijät työpaikoilla kyselevät asiaan selvennystä. Ehkä sitä kaivataan, sillä etenkin tiimi-sanaa käytetään vielä nykyäänkin… Lue lisää Tiimityö ja ryhmätyö – mitä niillä oikein tarkoitetaan?