Johtaja – arvostatko riittävästi työntekijöitäsi?

Työelämäkeskusteluissa puhutaan tällä hetkellä paljon työntekijöiden huomioimisen ja arvostamisen merkityksestä työpaikoilla. Ensi kuulemalta nuo kaksi termiä kuulostavat aivan samaa tarkoittavilta asioilta. Keskusteluissa niitä käytetäänkin hieman sekavasti miettimättä usein tarkempaa niiden todellista merkitystä. Toisin sanoen, me pidämme niitä synonyymeinä. Kuitenkin olisi tärkeää muistaa, että ”huomioimisella” ja ”arvostamisella” on käytännössä suuri ero. Jos johtajat todella haluavat tiimiensä… Lue lisää Johtaja – arvostatko riittävästi työntekijöitäsi?

Johtaja – Luottamusta ei rakenneta tyhjillä puheilla, vaan teoilla!

”Syvä keskinäinen luottamus on kuin liima, joka sitoo ihmiset yhteen”, sanotaan. Tämä totuus pätee niin parisuhteissa, ystävyydessä, armeijan taisteluparien kesken, työpaikoilla työkaverien kesken sekä esimies- alaissuhteissa. Se on totta, että useimmilla meistä ihmisistä on jo olemassa eräänlainen perusluottamus kohdatessamme uusia ihmisiä. Syvä luottamus ei kuitenkaan synny tyhjästä, vaan sen pohjana ovat yhteiset kokemukset ja niiden… Lue lisää Johtaja – Luottamusta ei rakenneta tyhjillä puheilla, vaan teoilla!

Merkityksellisyys työssä – mitä se tarkoittaa ja miten sitä on mahdollista lisätä?

Moni meistä varmaankin toisinaan miettii omaa työtään ja sen merkitystä. Mieleemme voi nousta monenlaisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi mitä työ meille merkitsee? Mikä on sen tarkoitus? Pitääkö työn olla vain se osa elämää, joka tuo meille ja perheellemme elannon vai voiko työllä olla jotain muutakin merkitystä meille? Onko työllämme muille ihmisille mitään merkitystä? Tässä kirjoituksessani pyrin… Lue lisää Merkityksellisyys työssä – mitä se tarkoittaa ja miten sitä on mahdollista lisätä?

Hyvä johtaja antaa seuraajilleen myös toivoa ja uskoa paremmasta tulevaisuudesta

Korona-aikana katsoin muutaman kerran television erikoislähetyksiä, joissa maamme poliittinen johto seisoo rinnakkain musta-asuisina, vakavat ilmeet kasvoillaan kertomassa koronatilanteesta ja hallituksen päätöksistä asian hoitamiseksi. Asioihin oli selvästi paneuduttu tilanteen vaatimalla vakavuudella ja ihmisiä on kehotettu painokkaasti noudattamaan hallituksen ja viranomaisten määräyksiä. Jopa ministerien päälleen valitsemat surupuvut ovat korostaneet tilanteen poikkeuksellisuutta. En tiedä olenko ainoa, mutta minulle… Lue lisää Hyvä johtaja antaa seuraajilleen myös toivoa ja uskoa paremmasta tulevaisuudesta

”Arvon mekin ansaitsemme…” – miten arvostaminen näkyy työpaikallamme?

Jokainen ajatteleva ihminen varmasti ymmärtää jo omiin kokemuksiinsa perustuen, että arvostamisen tunne on yksi tärkeimmistä motivaatiotekijöistä työyhteisöissä. Jos ihminen on motivoitunut, on hän valmis tekemään työtään ahkerammin sekä sitoutumaan työhönsä ja työpaikkaansa entistä paremmin. Toisaalta jos hän ei koe saavansa arvostusta työnantajaltaan, esimieheltään tai työkavereiltaan, on häntä turha vaatia motivoitumaan työssään. Monet tutkimukset ovat osoittaneet,… Lue lisää ”Arvon mekin ansaitsemme…” – miten arvostaminen näkyy työpaikallamme?

Strategiatyön haasteita – Missä vika, kun strategiassa ei onnistuta?

Ilman mitään suunnitelmia jokainen ihminen, niin kuin myös yritys, toimii kuin päiväperhonen liihotellen tuulen mukaan sinne ja tänne tai ajopuu, jota virta vie minne haluaa. Tällöin elämä tapahtuu päivä kerrallaan ilman mitään tavoitteita. Tämän vuoksi on lähes mahdotonta saavuttaa mitään kestävää tulosta aikaan ilman kunnollista suunnittelua. Olkoon yritys sitten iso tai pieni, strategista suunnittelua tarvitaan… Lue lisää Strategiatyön haasteita – Missä vika, kun strategiassa ei onnistuta?

Työyhteisön viestintädilemmat – miten voin ratkaista niitä omalla esimerkilläni?

Heikko- ja huonolaatuinen viestintä ja vuorovaikutus voivat heikentää henkilöstön keskinäisiä suhteita luomalla näin työpaikalle huonon työilmapiirin. Huono ilmapiiri taas vaikuttaa negatiivisesti organisaation tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Lisäksi, mikä tietenkin organisaation toiminnan kannalta on tuhoisinta, huono työilmapiiri näkyy varsin nopeasti myös asiakastyössä. Tämän toisiansa ruokkivan noidankehän katkaisemiseksi organisaation johdon on kiinnitettävä mahdollisimman paljon huomiota siihen, miten he… Lue lisää Työyhteisön viestintädilemmat – miten voin ratkaista niitä omalla esimerkilläni?

Kampita muutosvastarinta mahdollisimman tehokkaasti!

Kun ajatellaan organisaation ja kulttuurin muutosprosessia, tai yleensäkin organisaatioissa tapahtuvia muutoksia, kokevat lukuisat organisaation johtajat yhdeksi työnsä hämmentävimmistä ja itsepintaisimmista haasteista työntekijöiden muutosvastarinnan. Sinänsähän nuiva suhtautuminen muutoksiin on ihmisille luonteenomainen piirre, sillä aina uusi ja tuntematon pelottaa tai ainakin epäilyttää. Tämän vuoksi me pyrimmekin säilyttämään status quo –tilanteen niin pitkään kuin on mahdollista. Organisaatioissa muutosvastarinta… Lue lisää Kampita muutosvastarinta mahdollisimman tehokkaasti!

Työpaikan yhteisöllisyyteen panostaminen ei vaadi mitään rakettitiedettä

Aina välillä tuntuu siltä, että näin ylikorostuneen yksilöllisyyden aikakautena yhteisöllisyydestä puhumisesta on tullut eräänlainen ”so last season” –juttu, jonka eteen vannotaan, mutta josta ei haluta paljoakaan keskustella. Tai ehkä paremmin sanottuna, yhteisöllisyyttä pidetään esillä virallisissa palopuheissa ja organisaatioiden arvoissa, mutta käytännössä siihen ei kiinnitetä paljoakaan huomiota. Tällä tarkoitan sitä, että riippumatta virallisista yhteisöllisyyttä mainostavista sloganeista… Lue lisää Työpaikan yhteisöllisyyteen panostaminen ei vaadi mitään rakettitiedettä

Työpaikan ilmapiiri on jokaisen siellä työskentelevän yhteinen asia!

Työpaikan ilmapiiri on laaja käsite. Tähän ilmapiiriin liittyvään henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja ammatilliseen tuottavuuteen ei kuulu ainoastaan terveellinen ja turvallinen hyvinvointi, vaan siihen liittyy myös työpaikan kulttuuri ja moraalin vahvuus. On yleisesti tunnettu tosiasia, että työpaikan ilmapiirin laatu vaikuttaa jokaisen työntekijän viihtymiseen ja työsuoritukseen.. Usein kuitenkin unohtuu, että se millainen työpaikan ilmapiiri on, ei ole mikään… Lue lisää Työpaikan ilmapiiri on jokaisen siellä työskentelevän yhteinen asia!